iP2PGlobal Platform is the first shariah compliant peer-to-peer cryptocurrency financing platform for the global markets

Borrowers can apply for both unsecured and secured financing through the iP2PGlobal Platform by staking TWQ Tokens

Tầm nhìn của chúng tôiNền tảng tài chính tiền điện tử iP2PGlobal nhằm mục đích định hình lại tài chính cá nhân bằng cách giới thiệu các sản phẩm tài chính tuân thủ Shariah cho các cá nhân trên toàn thế giới. Cung cấp sản phẩm tài chính tiền điện tử không bảo đảm đầu tiên, nó cũng sẽ có một tỷ lệ chuẩn toàn cầu duy nhất cho giá cho vay, quỹ bồi thường Takaful tự nguyện, tuân thủ KYC & AML đầy đủ và tài liệu cho vay điện tử phù hợp ngoài hợp đồng thông minh để thực thi thu nợ, hơn nữa tài chính sẽ được sử dụng trong nhiều stablecoin khác nhau để khuyến khích sử dụng thế giới thực.

Các tính năng chính

Tài chính không cần bảo đảm

       Nền tảng sẽ cung cấp cả các sản phẩm tài chính không bảo đảm và bảo đảm

tuân thủ shariah

Mặc dù nhắm mục tiêu vào dân số Hồi giáo khoảng. 2,18 tỷ, nhưng nền tảng này mở cửa cho tất cả mọi người bất kể tín ngưỡng hay tôn giáo.

Nền tảng toàn cầu & lãi suất toàn cầu

       Một nền tảng duy nhất phù hợp với người vay và người cho vay trên toàn thế giới bằng cách sử dụng một lãi suất chuẩn toàn cầu để định giá cho vay.

Quỹ dự trữ Takaful

Chúng tôi cung cấp tùy chọn cho những người cho vay không cần bảo đảm và được bảo vệ trong một tình huống mặc định.

Tuân thủ AML / KYC

       Tuân thủ chống rửa tiền và biết các quy định của khách hàng của bạn phù hợp với các hoạt động ngân hàng tốt nhất.

Đánh giá tín dụng mạnh mẽ

Đánh giá mạnh mẽ bằng cách kết hợp mô hình chấm điểm tín dụng cấp ngân hàng với mô hình chấm điểm tín dụng xã hội.

Bán đấu giá

Hai phương thức đấu giá sẽ có sẵn: đấu giá lãi suất cố định và đấu giá lãi suất tùy chỉnh.

Bảo vệ pháp lý & Thu nợ

Các thỏa thuận tài chính điện tử hợp pháp sẽ được thực hiện cho từng khoản vay, cho phép quá trình thu hồi trong trường hợp vỡ nợ.Video giới thiệu về các tính năng chính.

Token TWQ sẽ có được bán trên Exmarkets Launchpad vào ngày 18 tháng 11 năm 2019.


Lộ trìnhOur Advisors


Dr Ahcene Lahsasna


Azzizi Mohamad Ghazi


Azaraie Mohamad Ghazi


Scott Phillips


Azmin Hassan


Abdul Rahman Ibrahim

Đối tácMôi giới hàng hóa Murabahah.Cố vấn Shariah

Được xếp hạng bởi

TWQ Token ICO Rating

Nổi bật trênĐợt bán IEO

Mã thông báo TWQ sẽ có sẵn trên cả hai Bộ trao đổi này vào ngày 10 tháng 12 năm 2019


NHẤP VÀO LOGO BÊN DƯỚI ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ BIẾT THÊM VỀ ieo CỦA CHÚNG TÔIVòng 3 kết thúc sau


Days
Hours
Minutes
SecondsTrợ giúp
Whitepaper
Bounty
T&C;

Lime Tree Bay Avenue,
P.O.Box 2547,
Grand Cayman, Cayman Islands